قیمت آجر قزاقی سنتی وندا

قیمت آجر نما قزاقی ابلق

کارخانه آجر وندا بزرگترین تولید کننده انواع آجرهای باکیفیت در ایران. شما میتوانید کیفیت را در وندا با تضمین دریافت کنید.
ثبت سفارش فقط با یک تماس 09120942935

لیست قیمت

جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲

لیست قیمت انواع آجر قزاقی

 

آجر نما قزاقی (کامل) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 2280
آجر  قزاقی  نیمه یا قلمدانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*20 2430
آجر نما قزاقی پلاک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*5.5*20 2090
آجر نما قزاقی پلاک بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*7*24 2770
آجر نما قزاقی قزاقی ال (L) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 3950
آجر نما قزاقی رستیک (روستیک) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*5.5*20 2380
آجر نما قزاقی نیم لا قیمت (تومان)
زرد و ابلق 3*10*20 2480
آجر قزاقی کف فرش نظامی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*20*20 2290
آجر قزاقی کف فرش ختایی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*25*25 8480
آجر قزاقی کف فرش ساسانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*30*30 25800
آجر قزاقی کف فرش عیلامی  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*40*40 62800
آجر قزاقی کف فرش شش پهلو قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*17*17 4950
آجر قزاقی کف فرش هشت پهلو قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*25*25 19800
آجر نما قزاقی پلاک  قیمت (تومان)
سفید 3*5.5*20 11800
آجر قزاقی (سنتی) دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 35 5900
آجر قزاقی (سنتی) دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 40 6900
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 30 9800
آجر قزاقی (سنتی) پا ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 35 12800
آجر ابزار سنتی سینه کبوتری (دندان موشی) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله نیمگرد قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5*18 4400
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله ابزاردار  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 6*7*13 4900
آجر قزاقی (سنتی) قاشقی بزرگ  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) قاشقی کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*5*14.5 5400
آجر قزاقی (سنتی) یک چفت نیمگرد (لب شتری) بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) یک چفت نیمگرد (لب شتری) کوچک  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*6.5*14.5 5400
آجر قزاقی (سنتی) ال (L) دو چفت نیمگرد  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5300
آجر قزاقی (سنتی) تاسک ابزاردار قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*8*22 9800
آجر  رخبام (لب باغچه ای-آبچکانی-لب بامی) بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*20*30 22800
آجر  رخبام (لب باغچه ای-آبچکانی-لب بامی) کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*11*22 7800
آجر قزاقی (سنتی) چلیپایی (فخر و مدین) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 7.5*9.5*15.5 9500
شبکه آجری چلیپایی روزن دار (فخر و مدین) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*10*10 6800
آجر سنتی کنگره دار پنج پله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*11 4500
آجر سنتی کنگره دار سه پله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*11 4500
آجر قزاقی (سنتی) مقرنس قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 8*18.5*28 23800
آجر قزاقی (سنتی) نیم موج قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3.5*14*14.5 5500
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 6*16*16 12800
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی حاشیه قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*11*21 13800
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گل موج قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*8.5*15 4900
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گل لاله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*10*16 5900
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گلدار ساسانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*7*10 5500
آجر قزاقی (سنتی) شش دواتی ساده قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*7*13 5900
آجر قزاقی (سنتی) شش مهری دواتی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*11.5*17 6900
آجر قزاقی (سنتی) مهر برجسته بازوبندی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*10.5*25 8900
آجر قزاقی (سنتی) مهری شش موج برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*6.5*14 5900
آجر قزاقی (سنتی) گره دار چهارسلی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*19*19 13800
آجر قزاقی (سنتی) گره دار ستاره هشت پر قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*19*19 11500
آجر قزاقی (سنتی) گره دار چلیپا برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*19*19 10900
آجر قزاقی (سنتی) مهری برجسته ستاره شش قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5*12 6800
آجر قزاقی (سنتی) مهری چهارپهلو برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*6.5*6.5 6800
آجر قزاقی (سنتی) مهری لوزی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3.5*5*9.5 6800
آجر قزاقی (سنتی) گیسوباف کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*6.5*15 6800
آجر قزاقی (سنتی) گیسوباف بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*25 9800

آجر نما قزاقی ابلق

یکی از انواع آجر های موجود که از آهک و خاک رس تشکیل می شود و رنگی با حالت قرمز تیره و به اصطلاح ابلق دارد، به عنوان آجر نما سنتی قزاقی ابلقش شناحته می شوند. به دلیل رنگ و طرح زیبای این آجر از آن برای نما در ساختمان استفاده می کنند. این نوع از آجر ها یه دلیل ظاهر زیبا، مقاومت در برابر عوامل جوی و طول عمر بالایی که دارند برای نمای ساختمان و دیوار های حیاط مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از نکات مثبت و مهم این آجر ها عایق بودن آن ها است. آجر های قزاقی ابلق به دلیل خصوصیتی که دارند، حرارت را در خود نگه می دارند و در فصل های سرد باعث گرم ماندن محل می شوند. در هنگام خرید  باید به قیمت آجر نما قزاقی ابلق توجه کنید که به توضیح آن می پردازیم.

قیمت آجر نما قزاقی ابلق و نکات مهم هنگام خرید آن

۱. در هنگام خرید توجه کنید که آجر از نظر سایش و خراش مقاومت لازم را داشته باشد.

۲. طرح و رنگ مورد نظر خود را با دقت انتخاب کنید.

۳. قبل از خرید مقدار آجر مورد نیاز خود را تخمین بزنید تا به اشتباه آجر را زیاد یا کمتر خریداری نکنید.

۴. باید بدانید قرار است آجر در کجا استفاده شود. در نتیجه در رابطه با مقاومت آجر قزاقی ابلق در شرایط آب و هوایی مختلف قبل از خرید اطلاعاتی به دست آورید.

۵. قیمت آجر نما قزاقی ابلق یکی دیگر از نکات مهم هنگام خرید است. علاوه بر کیفیت بالا، آجر ها باید دارای قیمت مناسب هم باشند. توجه کنید که برای کاهش قیمت هیچ وقت از آجر های با کیفیت پایین استفاده نکنید زیرا این کار باعث می شود مقاومت نهایی سازه شما کاهش پیدا کرده و باعث بروز خسارت شود.

۶. پس از خرید باید برای نصب از افراد با تجربه در این زمینه کمک بگیرید تا کار بی عیب و نقص انجام شده و استحکام نما به خوبی تامین شود. فردی که این کار را انجام می دهد باید دقت لازم را داشته باشد تا آجر ها دچار شکستگی، خراش و سایش نشوند تا مقاومت آن ها پس از اجرا حفظ شود.

برای مشاوره، ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

سایر محصولات

آجر ابزار سنتی سینه کبوتری

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر پلاک دوغابی

قیمت هر قالب: 1260 تومان

آجر پلاک قزاقی 20*5.5*3

قیمت هر قالب: 2090 تومان

آجر ختایی (خطایی) 25×25

قیمت هر قالب: 8480 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی بزرگ

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی کوچک

قیمت هر قالب: 5400 تومان

آجر سنتی فیتیله ابزاردار

قیمت هر قالب: 4900 تومان

آجر سنتی فیتیله دور ستونی

قیمت هر قالب: 9800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی ساسانی 30*30

قیمت هر قالب: 25800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی عیلامی 40*40

قیمت هر قالب: 62800 تومان

آجر سنتی کنگره دار پنج پله

قیمت هر قالب: 4500 تومان

معرفی محصول

نحوه سفارش و ارسال

برای مشاوره و ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

 

ارسال بار صنایع آجر وندا توسط باربری های رسمی و معتبر حمل و نقل بار با هماهنگی خریدار صورت می پذیرد.
در ضمن خریدار می‌تواند در صورت امکان و صلاحدید خویش ، وسیله نقلیه خود را برای حمل بار ارسال نماید.