قیمت آجر قزاقی سنتی وندا

قیمت آجر قزاقی یزد

کارخانه آجر وندا بزرگترین تولید کننده انواع آجرهای باکیفیت در ایران. شما میتوانید کیفیت را در وندا با تضمین دریافت کنید.
ثبت سفارش فقط با یک تماس 09120942935

لیست قیمت

جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲

لیست قیمت انواع آجر قزاقی

 

آجر نما قزاقی (کامل) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 2280
آجر  قزاقی  نیمه یا قلمدانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*20 2430
آجر نما قزاقی پلاک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*5.5*20 2090
آجر نما قزاقی پلاک بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*7*24 2770
آجر نما قزاقی قزاقی ال (L) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 3950
آجر نما قزاقی رستیک (روستیک) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*5.5*20 2380
آجر نما قزاقی نیم لا قیمت (تومان)
زرد و ابلق 3*10*20 2480
آجر قزاقی کف فرش نظامی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*20*20 2290
آجر قزاقی کف فرش ختایی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*25*25 8480
آجر قزاقی کف فرش ساسانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*30*30 25800
آجر قزاقی کف فرش عیلامی  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*40*40 62800
آجر قزاقی کف فرش شش پهلو قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*17*17 4950
آجر قزاقی کف فرش هشت پهلو قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*25*25 19800
آجر نما قزاقی پلاک  قیمت (تومان)
سفید 3*5.5*20 11800
آجر قزاقی (سنتی) دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 35 5900
آجر قزاقی (سنتی) دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 40 6900
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 30 9800
آجر قزاقی (سنتی) پا ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 35 12800
آجر ابزار سنتی سینه کبوتری (دندان موشی) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله نیمگرد قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5*18 4400
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله ابزاردار  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 6*7*13 4900
آجر قزاقی (سنتی) قاشقی بزرگ  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) قاشقی کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*5*14.5 5400
آجر قزاقی (سنتی) یک چفت نیمگرد (لب شتری) بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) یک چفت نیمگرد (لب شتری) کوچک  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*6.5*14.5 5400
آجر قزاقی (سنتی) ال (L) دو چفت نیمگرد  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5300
آجر قزاقی (سنتی) تاسک ابزاردار قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*8*22 9800
آجر  رخبام (لب باغچه ای-آبچکانی-لب بامی) بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*20*30 22800
آجر  رخبام (لب باغچه ای-آبچکانی-لب بامی) کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*11*22 7800
آجر قزاقی (سنتی) چلیپایی (فخر و مدین) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 7.5*9.5*15.5 9500
شبکه آجری چلیپایی روزن دار (فخر و مدین) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*10*10 6800
آجر سنتی کنگره دار پنج پله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*11 4500
آجر سنتی کنگره دار سه پله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*11 4500
آجر قزاقی (سنتی) مقرنس قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 8*18.5*28 23800
آجر قزاقی (سنتی) نیم موج قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3.5*14*14.5 5500
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 6*16*16 12800
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی حاشیه قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*11*21 13800
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گل موج قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*8.5*15 4900
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گل لاله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*10*16 5900
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گلدار ساسانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*7*10 5500
آجر قزاقی (سنتی) شش دواتی ساده قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*7*13 5900
آجر قزاقی (سنتی) شش مهری دواتی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*11.5*17 6900
آجر قزاقی (سنتی) مهر برجسته بازوبندی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*10.5*25 8900
آجر قزاقی (سنتی) مهری شش موج برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*6.5*14 5900
آجر قزاقی (سنتی) گره دار چهارسلی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*19*19 13800
آجر قزاقی (سنتی) گره دار ستاره هشت پر قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*19*19 11500
آجر قزاقی (سنتی) گره دار چلیپا برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*19*19 10900
آجر قزاقی (سنتی) مهری برجسته ستاره شش قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5*12 6800
آجر قزاقی (سنتی) مهری چهارپهلو برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*6.5*6.5 6800
آجر قزاقی (سنتی) مهری لوزی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3.5*5*9.5 6800
آجر قزاقی (سنتی) گیسوباف کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*6.5*15 6800
آجر قزاقی (سنتی) گیسوباف بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*25 9800

آجر قزاقی یزد

آجر ها انواع مختلفی دارند. یکی از آجر هایی که از خاک رس به همراه مقداری شن به وجود می آید، آجر قزاقی یزد می گویند. معمولا از این آجر ها به دلیل زیبایی و رنگ خاصی که دارند در قسمت های مختلف ساختمان اسنفاده می شود. رنگ آجر قزاقی یزد قهوه ای تیره است و از ویژگی های مهم آن قابلیت نگهداری حرارت است. در نتیجه در فصل زمستان عایق حرارتی مناسبی به حساب می آید. این نوع آجر علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، بر روی هزینه های کاهش آن نیز تاثیر گذار است که در شرایط اقتصادی کنونی نکته ای مثبت به حساب می آید. علاوه بر موارد مطرح شده در هنگام خرید آجر قزاقی یزد باید به نکات مهم درباره قیمت آجر توجه شود که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

قیمت آجر قزاقی و نکات مربوط به خرید آن

۱. در هنگام خرید این نوع آجر ها باید به کیفیت آن توجه شود تا آجر هنگام استفاده دچار خراش یا شکستگی نشود.

برای تشخیص نوع مناسب آجر ها باید بدانید آجر های قزاقی یزدی با کیفیت سطحی صاف و بدون ترک خوردگی دارند.

۲. باید بدانید که قیمت آجر های قزاقی یزد در مقایسه با دیگر انواع آجر ها زیادتر است. در نتیجه قبل از خرید باید قیمت و کیفیت آجر ها را با هم مقایسه کرده تا بهترین انتخاب را داشته باشید‌. توجه کنید که کیفیت را فدای قیمت ارزان نکنید و به کیفیت بیشتر از قیمت اهمیت دهید.

۳. توجه کنید که آجر قزاقی یزد فقط در یزد تولید می شود و در نتیجه بهتر است از کارخانه و محل های پخش معتبر این آجر ها خریداری شود. برخی از مجموعه ها هستند که آجر ها را از کارخانجات یزد خریداری کرده و به دست مصرف کننده می رسانند.

۴. هزینه های مربوط به نصب و حمل آجر ها نیز یکی از نکاتی است که قبل از خرید باید محاسبه شود. زیرا ممکن است پس از خرید به علت دوری راه و دیگر موارد، هزینه های مربوطه افزایش پیدا کند و از نظر اقتصادی برای فرد به صرفه نباشد. در هنگام حمل آجر ها توجه به نوع چیدمان مهم است تا آجر دچار شکستگی نشود.

برای مشاوره، ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

سایر محصولات

آجر ابزار سنتی سینه کبوتری

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر پلاک دوغابی

قیمت هر قالب: 1260 تومان

آجر پلاک قزاقی 20*5.5*3

قیمت هر قالب: 2090 تومان

آجر ختایی (خطایی) 25×25

قیمت هر قالب: 8480 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی بزرگ

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی کوچک

قیمت هر قالب: 5400 تومان

آجر سنتی فیتیله ابزاردار

قیمت هر قالب: 4900 تومان

آجر سنتی فیتیله دور ستونی

قیمت هر قالب: 9800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی ساسانی 30*30

قیمت هر قالب: 25800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی عیلامی 40*40

قیمت هر قالب: 62800 تومان

آجر سنتی کنگره دار پنج پله

قیمت هر قالب: 4500 تومان

نحوه سفارش و ارسال

برای مشاوره و ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

 

ارسال بار صنایع آجر وندا توسط باربری های رسمی و معتبر حمل و نقل بار با هماهنگی خریدار صورت می پذیرد.
در ضمن خریدار می‌تواند در صورت امکان و صلاحدید خویش ، وسیله نقلیه خود را برای حمل بار ارسال نماید.