آجر سنتی

کارخانه آجر وندا بزرگترین تولید کننده انواع آجرهای باکیفیت در ایران. شما میتوانید کیفیت را در وندا با تضمین دریافت کنید.

ثبت سفارش فقط با یک تماس 09120942935

لیست قیمت

قیمت آجر قزاقی سنتی وندا

لیست قیمت آجر سنتی

آجر نما قزاقی (کامل) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 2280
آجر  قزاقی  نیمه یا قلمدانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*20 2430
آجر نما قزاقی پلاک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*5.5*20 2090
آجر نما قزاقی پلاک بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*7*24 2770
آجر نما قزاقی قزاقی ال (L) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 3950
آجر نما قزاقی رستیک (روستیک) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*5.5*20 2380
آجر نما قزاقی نیم لا قیمت (تومان)
زرد و ابلق 3*10*20 2480
آجر قزاقی کف فرش نظامی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*20*20 2290
آجر قزاقی کف فرش ختایی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*25*25 8480
آجر قزاقی کف فرش ساسانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*30*30 25800
آجر قزاقی کف فرش عیلامی  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*40*40 62800
آجر قزاقی کف فرش شش پهلو قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*17*17 4950
آجر قزاقی کف فرش هشت پهلو قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*25*25 19800
آجر نما قزاقی پلاک  قیمت (تومان)
سفید 3*5.5*20 11800
آجر قزاقی (سنتی) دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 35 5900
آجر قزاقی (سنتی) دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 40 6900
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 30 9800
آجر قزاقی (سنتی) پا ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 35 12800
آجر ابزار سنتی سینه کبوتری (دندان موشی) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله نیمگرد قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5*18 4400
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله ابزاردار  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 6*7*13 4900
آجر قزاقی (سنتی) قاشقی بزرگ  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) قاشقی کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*5*14.5 5400
آجر قزاقی (سنتی) یک چفت نیمگرد (لب شتری) بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) یک چفت نیمگرد (لب شتری) کوچک  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*6.5*14.5 5400
آجر قزاقی (سنتی) ال (L) دو چفت نیمگرد  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5300
آجر قزاقی (سنتی) تاسک ابزاردار قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*8*22 9800
آجر  رخبام (لب باغچه ای-آبچکانی-لب بامی) بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*20*30 22800
آجر  رخبام (لب باغچه ای-آبچکانی-لب بامی) کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*11*22 7800
آجر قزاقی (سنتی) چلیپایی (فخر و مدین) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 7.5*9.5*15.5 9500
شبکه آجری چلیپایی روزن دار (فخر و مدین) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*10*10 6800
آجر سنتی کنگره دار پنج پله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*11 4500
آجر سنتی کنگره دار سه پله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*11 4500
آجر قزاقی (سنتی) مقرنس قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 8*18.5*28 23800
آجر قزاقی (سنتی) نیم موج قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3.5*14*14.5 5500
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 6*16*16 12800
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی حاشیه قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*11*21 13800
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گل موج قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*8.5*15 4900
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گل لاله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*10*16 5900
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گلدار ساسانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*7*10 5500
آجر قزاقی (سنتی) شش دواتی ساده قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*7*13 5900
آجر قزاقی (سنتی) شش مهری دواتی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*11.5*17 6900
آجر قزاقی (سنتی) مهر برجسته بازوبندی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*10.5*25 8900
آجر قزاقی (سنتی) مهری شش موج برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*6.5*14 5900
آجر قزاقی (سنتی) گره دار چهارسلی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*19*19 13800
آجر قزاقی (سنتی) گره دار ستاره هشت پر قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*19*19 11500
آجر قزاقی (سنتی) گره دار چلیپا برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*19*19 10900
آجر قزاقی (سنتی) مهری برجسته ستاره شش قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5*12 6800
آجر قزاقی (سنتی) مهری چهارپهلو برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*6.5*6.5 6800
آجر قزاقی (سنتی) مهری لوزی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3.5*5*9.5 6800
آجر قزاقی (سنتی) گیسوباف کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*6.5*15 6800
آجر قزاقی (سنتی) گیسوباف بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*25 9800

برای مشاوره، ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

محصولات ما

آجر ابزار سنتی سینه کبوتری

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر پلاک دوغابی

قیمت هر قالب: 1260 تومان

آجر پلاک قزاقی 20*5.5*3

قیمت هر قالب: 2090 تومان

آجر ختایی (خطایی) 25×25

قیمت هر قالب: 8480 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی بزرگ

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی کوچک

قیمت هر قالب: 5400 تومان

آجر سنتی فیتیله ابزاردار

قیمت هر قالب: 4900 تومان

آجر سنتی فیتیله دور ستونی

قیمت هر قالب: 9800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی ساسانی 30*30

قیمت هر قالب: 25800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی عیلامی 40*40

قیمت هر قالب: 62800 تومان

آجر سنتی کنگره دار پنج پله

قیمت هر قالب: 4500 تومان

معرفی محصول

آجر سنتی یکی از انواع قدیمی آجر است که برای نماکاری ساختمان و دیوار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نمونه آجرها که دارای طرح‌ها و رنگ‌های متنوعی هستند، در برابر شوره زدن، فرسایش و تغییر رنگ مقاومت بالایی دارند.

همین ویژگی‌ها باعث شده تا خرید آجر خشتی یا همان اجر سنتی دیوار، طرفداران زیادی داشته باشد. به همین خاطر در فروشگاه اینترنتی آجر وندا، قیمت فروش انواع آجر نما طرح قدیمی که به آجر خشتی سنتی هم معروف است، وجود دارد و شما می‌توانید پس از آشنایی با کاربردهای این آجرها، اقدام به سفارش و خرید آن‌ها نمایید.

انواع آجر سنتی

آجر سنتی که با نام‌های آجر قزاقی و آجر خشتی نیز شناخته می‌شود، دارای انواع مختلفی است. این آجرها تاریخچه طولانی دارند. چراکه از گذشته تاکنون در کشور ما ساخته می‌شدند. در گذشته این آجرها به‌صورت دستی تولید می‌شدند، اما با پیشرفت تکنولوژی در دوران امروزی، این آجرهای سنتی با استفاده از روش‌های مدرن ساخته می‌شوند، اما همچنان طرفداران خود را در بین فعالان حوزه ساخت‌وساز حفظ کرده‌اند.

این آجرها هم در سفت‌کاری ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند و هم از آن‌ها برای ساخت کف و نما استفاده می‌شود. اگر بدانید سی‌وسه‌پل اصفهان و بسیاری از بناهای قدیمی کشورمان با این آجرهای خشتی ساخته‌شده‌اند، پی به اهمیت آن‌ها می‌برید.

البته آجر نما طرح قدیمی که برای ساخت این بناها استفاده‌شده، همگی دست‌ساز هستند؛ اما ببینید پس از گذشت چند سال چگونه توانسته‌اند، زیبایی خود را حفظ کنند و پابرجا بمانند. انواع آجر سنتی به دلیل اینکه در برابر فرسایش مقاومت بالایی دارند، با طرح‌ها و رنگ‌های متنوع در بازار تولید می‌شوند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1. آجر سنتی لعابی

این نوع از آجر که پوشیده شده از لعاب است، در برابر عوامل فرساینده مقاومت بسیار خوبی دارد. به خاطر اینکه سطح صیقلی دارد، آب به داخل آن نفوذ نمی‌کند. یکی از دلایل اصلی شوره زدن آجرها هم جذب رطوبت و آب است که این نمونه چنین مشکلی را ندارد. لعاب‌کاری آجرهای سنتی، در آخرین مرحله از خشک شدن انجام می‌شود.

2. آجر سنتی قزاقی

آجرهای قزاقی هم جزو نمونه‌های پرطرفدار آجر نما سنتی هستند که دارای نمونه‌های متنوع و گوناگونی هستند. آجر قزاقی هم به‌صورت دست‌ساز تولید می‌شود و هم به‌صورت ماشینی، این نمونه آجرها دارای رنگ‌های قرمز، زرد، آتشی، گلبهی، حنایی، اخرایی و ابلق هستند. بعضی از نمونه‌های آن‌ها رنگ پوست‌پیازی دارند.

به دلیل اینکه آجرهای قزاقی ابتدا زیر نور خورشید خشک می‌شوند و در کوره آجرپزی پخته می‌شوند، مقاومت بسیار بالایی دارند. امروزه نیز طرفداران آن‌ها بسیار زیاد است و برای ساخت بناهایی که ظاهر سنتی دارند از این آجرهای قرمزرنگ استفاده می‌شود. حتی در بسیاری از ساختمان‌ها برای طراحی دکوراسیون داخلی و دیوارهای داخلی ساختمان نیز از این آجرها استفاده می‌کنند.

3. آجر سنتی رستیک

آجر نسوز رستیک نیز یکی دیگر از آجرهای سنتی است که جلوه بسیار طبیعی دارد؛ زیرا سطح آن خشن و زبر است، اما استفاده از آن در دیوارها و نمای ساختمان باعث می‌شود تا ظاهر ساختمان نوستالژیک باشد. امکان استفاده از انواع آجرهای رستیک با رنگ‌ها و ابعاد مختلف وجود دارد. چراکه دارای طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی هستند.

کاربردهای آجر سنتی

با توجه به اینکه ابعاد، طرح‌ها و رنگ‌های آجرهای سنتی متنوع هستند، امکان استفاده از آن‌ها در بخش‌های مختلف یک ساختمان وجود دارد.

کاربرد در کف ساختمان

آجرهای سنتی به‌عنوان کف‌پوش ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. بیشترین نمونه‌هایی که برای ساخت کف‌پوش مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای ابعاد ۱۰ در ۱۰ و ۲۰ در ۲۰ هستند. این آجرهای سنتی به دلیل اینکه رنگ‌های مختلفی دارند، امکان استفاده از هر رنگی را میسر می‌سازند.

کاربرد در نمای ساختمان

نمای خارجی ساختمان با طراحی‌های مدرن و سنتی بسیار شیک و زیبا می‌شود؛ بنابراین هم می‌توان به‌تنهایی از آجرهای سنتی برای نماکاری استفاده کرد و هم آن‌ها را با نماهای دیگر مثل سنگ، کامپوزیت و سرامیک ترکیب نمود.

کاربرد در نمای داخلی ساختمان

آجرهای سنتی رنگی انتخاب‌های بسیار جذابی برای طراحی دیوارهای داخلی ساختمان، دیوار پشت تلویزیون، دیوار راه‌پله، دیوار سالن پذیرایی و حتی دیوار اتاق‌خواب هستند. بسیاری از افراد کتابخانه‌های خود را با آجرنمای سنتی طراحی می‌کنند که بسیار خلاقانه و جذاب است.

قیمت آجر خشتی

قیمت آجر خشتی با توجه به عوامل مختلفی تعیین می‌شود. اولین نکته‌ای که هنگام خرید آجر سنتی باید به آن توجه کنید، این است که قیمت این آجرها با متراژ بنا رابطه مستقیم دارد. همچنین ابعاد و رنگ آجر به‌علاوه هزینه موردنیاز برای سوخت کوره‌های آجرپزی نیز روی قیمت آن‌ها تأثیر دارد. البته ازآنجاکه فاصله محل پروژه تا کارخانه محل تولید هم روی هزینه‌ها محاسبه می‌شود، باید تمام این موارد را در نظر بگیرید.

کلام پایانی

به‌منظور خرید آجر سنتی و خرید این مصالح با کمترین قیمت، بهترین کار خرید مستقیم این آجرها از درب کارخانه است؛ بنابراین توصیه ما به شما این است که از طریق فروشگاه اینترنتی آجر وندا، خرید آجر سنتی را انجام دهید. چراکه این مجموعه با حذف واسطه‌ها، آجرهای سنتی را به قیمت کارخانه در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

نحوه سفارش و ارسال

برای مشاوره و ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

 

ارسال بار صنایع آجر وندا توسط باربری های رسمی و معتبر حمل و نقل بار با هماهنگی خریدار صورت می پذیرد.
در ضمن خریدار می‌تواند در صورت امکان و صلاحدید خویش ، وسیله نقلیه خود را برای حمل بار ارسال نماید.