قیمت آجر

کارخانه آجر وندا بزرگترین تولید کننده انواع آجرهای باکیفیت در ایران. شما میتوانید کیفیت را در وندا با تضمین دریافت کنید.

ثبت سفارش فقط با یک تماس 09120942935

لیست قیمت

قیمت آجر قزاقی سنتی وندا

لیست قیمت آجر

آجر نما قزاقی (کامل) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 2280
آجر  قزاقی  نیمه یا قلمدانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*20 2430
آجر نما قزاقی پلاک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*5.5*20 2090
آجر نما قزاقی پلاک بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*7*24 2770
آجر نما قزاقی قزاقی ال (L) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 3950
آجر نما قزاقی رستیک (روستیک) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*5.5*20 2380
آجر نما قزاقی نیم لا قیمت (تومان)
زرد و ابلق 3*10*20 2480
آجر قزاقی کف فرش نظامی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*20*20 2290
آجر قزاقی کف فرش ختایی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*25*25 8480
آجر قزاقی کف فرش ساسانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*30*30 25800
آجر قزاقی کف فرش عیلامی  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*40*40 62800
آجر قزاقی کف فرش شش پهلو قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*17*17 4950
آجر قزاقی کف فرش هشت پهلو قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*25*25 19800
آجر نما قزاقی پلاک  قیمت (تومان)
سفید 3*5.5*20 11800
آجر قزاقی (سنتی) دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 35 5900
آجر قزاقی (سنتی) دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 40 6900
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 30 9800
آجر قزاقی (سنتی) پا ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 35 12800
آجر ابزار سنتی سینه کبوتری (دندان موشی) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله نیمگرد قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5*18 4400
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله ابزاردار  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 6*7*13 4900
آجر قزاقی (سنتی) قاشقی بزرگ  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) قاشقی کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*5*14.5 5400
آجر قزاقی (سنتی) یک چفت نیمگرد (لب شتری) بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) یک چفت نیمگرد (لب شتری) کوچک  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*6.5*14.5 5400
آجر قزاقی (سنتی) ال (L) دو چفت نیمگرد  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5300
آجر قزاقی (سنتی) تاسک ابزاردار قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*8*22 9800
آجر  رخبام (لب باغچه ای-آبچکانی-لب بامی) بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*20*30 22800
آجر  رخبام (لب باغچه ای-آبچکانی-لب بامی) کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*11*22 7800
آجر قزاقی (سنتی) چلیپایی (فخر و مدین) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 7.5*9.5*15.5 9500
شبکه آجری چلیپایی روزن دار (فخر و مدین) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*10*10 6800
آجر سنتی کنگره دار پنج پله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*11 4500
آجر سنتی کنگره دار سه پله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*11 4500
آجر قزاقی (سنتی) مقرنس قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 8*18.5*28 23800
آجر قزاقی (سنتی) نیم موج قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3.5*14*14.5 5500
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 6*16*16 12800
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی حاشیه قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*11*21 13800
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گل موج قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*8.5*15 4900
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گل لاله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*10*16 5900
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گلدار ساسانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*7*10 5500
آجر قزاقی (سنتی) شش دواتی ساده قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*7*13 5900
آجر قزاقی (سنتی) شش مهری دواتی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*11.5*17 6900
آجر قزاقی (سنتی) مهر برجسته بازوبندی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*10.5*25 8900
آجر قزاقی (سنتی) مهری شش موج برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*6.5*14 5900
آجر قزاقی (سنتی) گره دار چهارسلی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*19*19 13800
آجر قزاقی (سنتی) گره دار ستاره هشت پر قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*19*19 11500
آجر قزاقی (سنتی) گره دار چلیپا برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*19*19 10900
آجر قزاقی (سنتی) مهری برجسته ستاره شش قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5*12 6800
آجر قزاقی (سنتی) مهری چهارپهلو برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*6.5*6.5 6800
آجر قزاقی (سنتی) مهری لوزی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3.5*5*9.5 6800
آجر قزاقی (سنتی) گیسوباف کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*6.5*15 6800
آجر قزاقی (سنتی) گیسوباف بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*25 9800

برای مشاوره، ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

محصولات ما

آجر ابزار سنتی سینه کبوتری

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر پلاک دوغابی

قیمت هر قالب: 1260 تومان

آجر پلاک قزاقی 20*5.5*3

قیمت هر قالب: 2090 تومان

آجر ختایی (خطایی) 25×25

قیمت هر قالب: 8480 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی بزرگ

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی کوچک

قیمت هر قالب: 5400 تومان

آجر سنتی فیتیله ابزاردار

قیمت هر قالب: 4900 تومان

آجر سنتی فیتیله دور ستونی

قیمت هر قالب: 9800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی ساسانی 30*30

قیمت هر قالب: 25800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی عیلامی 40*40

قیمت هر قالب: 62800 تومان

آجر سنتی کنگره دار پنج پله

قیمت هر قالب: 4500 تومان

معرفی محصول

آجر یکی از ضروری ترین مصالح ساختمانی است که از دیرباز تا به امروز در اکثر ساختمان های در حال ساخت مورد استفاده قرار گرفته است. آجر علاوه بر ساخت و ساز ساختمان، این روزها جنبه زینتی نیز دارد. قیمت آجر طی سالیان اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است که عوامل مختلفی را می توان در آن دخیل دانست. از شما دعوت می کنیم در این مطلب که یک راهنمای کامل برای خرید آجر و بررسی قیمت انواع آجر است همراه ما باشید.

قیمت آجر معمولی

همان طور که گفته شد قیمت هر عدد آجر از عوامل مختلفی تاثیر می گیرد. مهم ترین عوامل را می توان موارد زیر دانست:

 1. قیمت مواد اولیه
 2. قیمت حامل های انرژی
 3. دستمزد نیروی کار

با در نظر گرفتن موارد بالا، قیمت هرعدد آجر را می توان از 480 تومان تا 10 هزار تومان متغیر دانست. بدیهی است که قیمت آجر معمولی ارزان تر از آجرهای سفالی، بتنی، نسوز و دیگر انواع آجر باشد.

قیمت هر تن آجر

قیمت هر تن آجر به نسبت اینکه چه نوع آجری مد نظر شما باشد متفاوت است. اما اگر بخواهیم ارزانترین قیمت آجر را در نظر بگیریم، برای هر تن آجر، مبلغی حدود 500 هزار تومان مورد نیاز است که در مقایسه با دیگر متریال ساختمانی بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

قیمت انواع آجر

اگر قصد خرید آجر دارید، لازم است که ابتدا با انواع آجر آشنا شده و سپس تصمیم بگیرید که کدام آجر متناسب با نیاز شماست. از آن جایی که انواع مختلفی از آجر در بازار مصالح موجود است، بررسی قیمت انواع آجر در این مطلب مقدور نیست. پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از قیمت روز آجر با فروشندگان معتبری که به فروش آجر مشغول هستند مراجعه کنید.

ارزانترین قیمت آجر

احتمالاً شما هم با دیدن هزینه های بالای مصالح ساختمانی فکر می کنید پیدا کردن آجر ارزان قیمت یک امر محال است. اما جای نگرانی نیست! قیمت آجر ساده هنوز به اندازه ای مقرون به صرفه هست که بتوان در حجم انبوه بدون نگرانی آن را خریداری کرد. قیمت آجر ساده یا همان آجر رسی، حدوداً از هزار تومان تا پنج هزار تومان متغیر است.

لیست قیمت آجر

لیست قیمت آجر دائماً در حال به روز رسانی است. برای اطلاع از قیمت آجر امروز می بایست با فروشگاه های معتبر فروش آجر تماس بگیرید. از آن جایی که ممکن است برای خرید آجر سفارش خاصی مد نظرتان باشد، باید با یک فروشنده معتبر که قابلیت ساخت آجرهای سفارشی مورد نیاز شما را داشته باشد مشورت کنید.

قیمت آجر امروز

تعدادی از پرفروش ترین آجرهای موجود در بازار و قیمت روز آن ها را می توانید در لیست زیر مشاهده کنید.

 • قیمت هر عدد آجر قزاقی کامل 2480 تومان
 • قیمت هر عدد آجر قزاقی پلاک 2350 تومان
 • قیمت هر عدد آجر 20*20 نظامی 2580 تومان
 • قیمت هر عدد آجر 25*25 ختایی 9880 تومان

برای اطلاع از قیمت دیگر آجرها با ما تماس بگیرید.

راهنمای خرید آجر

همان طور که می دانید در هر زمینه ای و هر اقدامی، داشتن اطلاعات کافی شرط اول است. درهمین راستا توصیه می کنیم برای خرید آجر مرغوب و با کیفیت، موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

 • وزن آجر
 • مواد به کار رفته در ساخت آجر
 • میزان جذب آب
 • قدرت چسبندگی مطلوب

کلام آخر

در این مطلب تلاش کردیم راهنمایی برای قیمت آجر و خرید آن در خدمت شما عزیزان قرار دهیم. به طور کلی آنچه که موجب یک خرید هوشمندانه می شود، جمع آوری اطلاعات کافی در رابطه با محصول مورد نظراست. امیدواریم خواندن این مطلب به شما در تصمیم گیری کمک کرده باشد.

نحوه سفارش و ارسال

برای مشاوره، ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

ارسال بار صنایع آجر وندا توسط باربری های رسمی و معتبر حمل و نقل بار با هماهنگی خریدار صورت می پذیرد.
در ضمن خریدار می‌تواند در صورت امکان و صلاحدید خویش ، وسیله نقلیه خود را برای حمل بار ارسال نماید.