قیمت آجر قزاقی سنتی وندا

قیمت آجر قزاقی 3 سانتی

کارخانه آجر وندا بزرگترین تولید کننده انواع آجرهای باکیفیت در ایران. شما میتوانید کیفیت را در وندا با تضمین دریافت کنید.
ثبت سفارش فقط با یک تماس 09120942935

لیست قیمت

لیست قیمت انواع آجر قزاقی

آجر نما قزاقی (کامل) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 2280
آجر  قزاقی  نیمه یا قلمدانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*20 2430
آجر نما قزاقی پلاک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*5.5*20 2090
آجر نما قزاقی پلاک بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*7*24 2770
آجر نما قزاقی قزاقی ال (L) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 3950
آجر نما قزاقی رستیک (روستیک) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*5.5*20 2380
آجر نما قزاقی نیم لا قیمت (تومان)
زرد و ابلق 3*10*20 2480
آجر قزاقی کف فرش نظامی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*20*20 2290
آجر قزاقی کف فرش ختایی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*25*25 8480
آجر قزاقی کف فرش ساسانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*30*30 25800
آجر قزاقی کف فرش عیلامی  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*40*40 62800
آجر قزاقی کف فرش شش پهلو قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*17*17 4950
آجر قزاقی کف فرش هشت پهلو قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*25*25 19800
آجر نما قزاقی پلاک  قیمت (تومان)
سفید 3*5.5*20 11800
آجر قزاقی (سنتی) دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 35 5900
آجر قزاقی (سنتی) دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 40 6900
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله دور ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 30 9800
آجر قزاقی (سنتی) پا ستونی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی قطر 35 12800
آجر ابزار سنتی سینه کبوتری (دندان موشی) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله نیمگرد قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5*18 4400
آجر قزاقی (سنتی) فیتیله ابزاردار  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 6*7*13 4900
آجر قزاقی (سنتی) قاشقی بزرگ  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) قاشقی کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*5*14.5 5400
آجر قزاقی (سنتی) یک چفت نیمگرد (لب شتری) بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5900
آجر قزاقی (سنتی) یک چفت نیمگرد (لب شتری) کوچک  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*6.5*14.5 5400
آجر قزاقی (سنتی) ال (L) دو چفت نیمگرد  قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*20 5300
آجر قزاقی (سنتی) تاسک ابزاردار قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*8*22 9800
آجر  رخبام (لب باغچه ای-آبچکانی-لب بامی) بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*20*30 22800
آجر  رخبام (لب باغچه ای-آبچکانی-لب بامی) کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*11*22 7800
آجر قزاقی (سنتی) چلیپایی (فخر و مدین) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 7.5*9.5*15.5 9500
شبکه آجری چلیپایی روزن دار (فخر و مدین) قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*10*10 6800
آجر سنتی کنگره دار پنج پله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*11 4500
آجر سنتی کنگره دار سه پله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5.5*11 4500
آجر قزاقی (سنتی) مقرنس قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 8*18.5*28 23800
آجر قزاقی (سنتی) نیم موج قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3.5*14*14.5 5500
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 6*16*16 12800
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی حاشیه قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*11*21 13800
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گل موج قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*8.5*15 4900
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گل لاله قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*10*16 5900
آجر قزاقی (سنتی) اسلیمی گلدار ساسانی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*7*10 5500
آجر قزاقی (سنتی) شش دواتی ساده قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3*7*13 5900
آجر قزاقی (سنتی) شش مهری دواتی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*11.5*17 6900
آجر قزاقی (سنتی) مهر برجسته بازوبندی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*10.5*25 8900
آجر قزاقی (سنتی) مهری شش موج برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*6.5*14 5900
آجر قزاقی (سنتی) گره دار چهارسلی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*19*19 13800
آجر قزاقی (سنتی) گره دار ستاره هشت پر قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*19*19 11500
آجر قزاقی (سنتی) گره دار چلیپا برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4.5*19*19 10900
آجر قزاقی (سنتی) مهری برجسته ستاره شش قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*5*12 6800
آجر قزاقی (سنتی) مهری چهارپهلو برجسته قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 4*6.5*6.5 6800
آجر قزاقی (سنتی) مهری لوزی قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 3.5*5*9.5 6800
آجر قزاقی (سنتی) گیسوباف کوچک قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5*6.5*15 6800
آجر قزاقی (سنتی) گیسوباف بزرگ قیمت (تومان)
زرد، پوست پیازی و گلبهی و حنایی 5.5*10*25 9800

آجر قزاقی 3 سانتی

آجر قزاقی 3 سانتی یکی از انواع قدیمی ترین آجر ها در تاریخ ایران است که به صورت دستی و سنتی تولید و به فروش می رسد.این نوع آجر در رنگ ها و ابعاد مختلف در بازار در بازار موجود است که قیمت آجر قزاقی 3 سانتی با توجه به رنگ، ضخامت، ابعاد، محل پروژه و سایر ویژگی ها متفاوت است.

کاربرد آجر قزاقی 3 سانتی

آجر قزاقی 3 سانتی به دلیل زیبایی خاصی که در رنگ های خود دارد، گزینه بسیار عالی برای اشخاصی که علاقه زیادی به فضاهای سنتی دارند، می باشد. زیرا از کنار هم قرار گرفتن این آجر نمای بسیار زیبا و دلچسبی به وجود می آید که در سفره خانه ها، حیاط ها و ویلاها، خانه های تاریخی قدیمی و… از آنها استفاده می کنند. آجر قزاقی 3 سانتی زیبایی و جذابیت را برای ساخت و ساز های مدرن امروزی نیز، هدیه می کند.این آجرها چه به صورت نمای کامل و چه به صورت نیمه نما زیبایی را برای ساخت و سازهای شما به ارمغان می آورد و تنها تفاوت نیمه و تمام نما در اندازه این اجر است . از آجرهای نیمه نما بیشتر برای ظاهر و نما دادن به سازه استفاده می کنند و از آجرهای تمام نما بیشتر برای سازه های ساختمانی چینی مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت آجر قزاقی 3 سانتی

آجر قزاقی 3 سانتی به دلیل کاربرد و زیبایی ظاهری که به ساخت و سازهای می دهد، یکی از پرکاربرد ترین آجرها به حساب می آید با در نظر گرفتن این موضوع که این محصول یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین محصولات سنگی هست، درخواست های خرید بالایی نیز دارد.

قیمت آجر قزاقی 3 سانتی با توجه به رنگ و ابعاد و کاربرد هریک از آن می تواند کاملا متغیر باشد.این آجر ویژگی های خاصی دارد که با توجه به آنها می توان گفت قیمت آجر قزاقی کاملا مقرون و به صرفه است.

این آجر از مقاومت بالا در شرایط جوی، وزن کم، قابلیت برش آسان و تنوع در رنگ بندی برخوردار است.سازه هایی که با آجر قزاقی 3 سانتی درست می شوند در هنگام فروش ارزش بالاتری نسبت به بقیه سازه ها دارند همچنین ساختمان هایی که نمای آنها با آجر قزاقی 3 سانتی، درست شده است حق بیمه کمتری را پرداخت می کنند.

برای مشاوره، ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

سایر محصولات

آجر ابزار سنتی سینه کبوتری

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر پلاک دوغابی

قیمت هر قالب: 1260 تومان

آجر پلاک قزاقی 20*5.5*3

قیمت هر قالب: 2090 تومان

آجر ختایی (خطایی) 25×25

قیمت هر قالب: 8480 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی بزرگ

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی کوچک

قیمت هر قالب: 5400 تومان

آجر سنتی فیتیله ابزاردار

قیمت هر قالب: 4900 تومان

آجر سنتی فیتیله دور ستونی

قیمت هر قالب: 9800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی ساسانی 30*30

قیمت هر قالب: 25800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی عیلامی 40*40

قیمت هر قالب: 62800 تومان

آجر سنتی کنگره دار پنج پله

قیمت هر قالب: 4500 تومان

نحوه سفارش و ارسال

برای مشاوره و ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

 

ارسال بار صنایع آجر وندا توسط باربری های رسمی و معتبر حمل و نقل بار با هماهنگی خریدار صورت می پذیرد.
در ضمن خریدار می‌تواند در صورت امکان و صلاحدید خویش ، وسیله نقلیه خود را برای حمل بار ارسال نماید.