آجر دکوراتیو

کارخانه آجر وندا بزرگترین تولید کننده انواع آجرهای باکیفیت در ایران. شما میتوانید کیفیت را در وندا با تضمین دریافت کنید.

ثبت سفارش فقط با یک تماس 09120942935

لیست قیمت

آجر نسوز قیمت آجر نسوز قیمت آجرنسوز آجر نما قیمت آجر نما
جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲

لیست قیمت آجر دکوراتیو

 

آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
سفید ممتاز 2.5*7*31 8000
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
شاموتی تک رنگ 2.5*7*31 5400
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
شاموتی رندوم 2.5*7*31 5100
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
انگلیسی تک رنگ 2.5*7*31 4400
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
انگلیسی رندوم 2.5*7*31 4000
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
طوسی ممتاز 2.5*7*31 8800
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
قهوه ای ممتاز 2.5*7*31 6700
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
قرمز شیل ممتاز 2.5*7*31 4000
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
گلبهی ممتاز 2.5*7*31 3500
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
زرد رس ممتاز 2.5*7*31 3000
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
سفید ممتاز 2.5*5.5*26 6000
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
شاموتی تک رنگ 2.5*5.5*26 3800
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
شاموتی رندوم 2.5*5.5*26 3800
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
انگلیسی تک رنگ 2.5*5.5*26 3200
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
انگلیسی رندوم 2.5*5.5*26 3200
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
طوسی ممتاز 2.5*5.5*26 6600
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
قهوه ای ممتاز 2.5*5.5*26 5000
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
قرمز شیل ممتاز 2.5*5.5*26 -
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
گلبهی ممتاز 2.5*5.5*26 -
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
زرد رس ممتاز 2.5*5.5*26 -
آجر نسوز کرکره ای قیمت (تومان)
سفید ممتاز 2.5*3.5*31 5500
آجر نسوز کرکره ای قیمت (تومان)
شاموتی تک رنگ 2.5*3.5*31 3500
آجر نسوز کرکره ای قیمت (تومان)
شاموتی رندوم 2.5*3.5*31 3500
آجر نسوز کرکره ای قیمت (تومان)
انگلیسی تک رنگ 2.5*3.5*31 3000
آجر نسوز کرکره ای قیمت (تومان)
انگلیسی رندوم 2.5*3.5*31 3000
آجر نسوز کرکره ای قیمت (تومان)
طوسی ممتاز 2.5*3.5*31 6000
آجر نسوز کرکره ای قیمت (تومان)
قهوه ای ممتاز 2.5*3.5*31 4500
آجر نسوز کرکره ای قیمت (تومان)
قرمز شیل ممتاز 2.5*3.5*31 -
آجر نسوز کرکره ای قیمت (تومان)
گلبهی ممتاز 2.5*3.5*31 -
آجر نسوز کرکره ای قیمت (تومان)
زرد رس ممتاز 2.5*3.5*31 -
آجر نسوز ال (L) قیمت (تومان)
سفید ممتاز 7*10*20 9000
آجر نسوز ال (L) قیمت (تومان)
شاموتی تک رنگ 7*10*20 6200
آجر نسوز ال (L) قیمت (تومان)
شاموتی رندوم 7*10*20 6200
آجر نسوز ال (L) قیمت (تومان)
انگلیسی تک رنگ 7*10*20 5200
آجر نسوز ال (L) قیمت (تومان)
انگلیسی رندوم 7*10*20 5200
آجر نسوز ال (L) قیمت (تومان)
طوسی ممتاز 7*10*20 9800
آجر نسوز ال (L) قیمت (تومان)
قهوه ای ممتاز 7*10*20 7700
آجر نسوز ال (L) قیمت (تومان)
قرمز شیل ممتاز 7*10*20 5000
آجر نسوز ال (L) قیمت (تومان)
گلبهی ممتاز 7*10*20 4500
آجر نسوز ال (L) قیمت (تومان)
زرد رس ممتاز 7*10*20 4000
آجر نسوز پلاک (نظامی) قیمت (تومان)
سفید ممتاز 2.5*20*20 19000
آجر نسوز پلاک (نظامی) قیمت (تومان)
شاموتی تک رنگ 2.5*20*20 13500
آجر نسوز پلاک (نظامی) قیمت (تومان)
شاموتی رندوم 2.5*20*20 13500
آجر نسوز پلاک (نظامی) قیمت (تومان)
انگلیسی تک رنگ 2.5*20*20 12000
آجر نسوز پلاک (نظامی) قیمت (تومان)
انگلیسی رندوم 2.5*20*20 12000
آجر نسوز پلاک (نظامی) قیمت (تومان)
طوسی ممتاز 2.5*20*20 -
آجر نسوز پلاک (نظامی) قیمت (تومان)
قهوه ای ممتاز 2.5*20*20 15000
آجر نسوز پلاک (نظامی) قیمت (تومان)
قرمز شیل ممتاز 2.5*20*20 -
آجر نسوز پلاک (نظامی) قیمت (تومان)
گلبهی ممتاز 2.5*20*20 6500
آجر نسوز پلاک (نظامی) قیمت (تومان)
زرد رس ممتاز 2.5*20*20 -
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
سفید ممتاز 4.5*7*31 16000
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
شاموتی تک رنگ 4.5*7*31 11000
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
شاموتی رندوم 4.5*7*31 11000
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
انگلیسی رتک رنگ 4.5*7*31 9000
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
انگلیسی رندوم 4.5*7*31 9000
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
طوسی ممتاز 4.5*7*31 -
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
قهوه ای ممتاز 4.5*7*31 -
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
قرمز شیل ممتاز 4.5*7*31 -
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
گلبهی ممتاز 4.5*7*31 -
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
زرد رس ممتاز 4.5*7*31 -
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
سفید ممتاز 5.5*10*22 19000
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
شاموتی تک رنگ 5.5*10*22 13500
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
شاموتی رندوم 5.5*10*22 13500
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
انگلیسی تک رنگ 5.5*10*22 12000
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
انگلیسی رندوم 5.5*10*22 12000
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
طوسی ممتاز 5.5*10*22 -
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
قهوه ای ممتاز 5.5*10*22 -
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
قرمز شیل ممتاز 5.5*10*22 6500
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
گلبهی ممتاز 5.5*10*22 6500
آجر نسوز پلاک حجمی (قلمدانی یا نیمه) قیمت (تومان)
زرد رس ممتاز 5.5*10*22 6500
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
سفید ممتاز 2.5*10*22 10000
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
شاموتی تک رنگ 2.5*10*22 7000
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
شاموتی رندوم 2.5*10*22 7000
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
انگلیسی تک رنگ 2.5*10*22 6500
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
انگلیسی رندوم 2.5*10*22 6500
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
طوسی ممتاز 2.5*10*22 -
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
قهوه ای ممتاز 2.5*10*22 -
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
قرمز شیل ممتاز 2.5*10*22 4000
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
گلبهی ممتاز 2.5*10*22 4000
آجر نسوز پلاک قیمت (تومان)
زرد رس ممتاز 2.5*10*22 4000

برای مشاوره، ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

محصولات ما

آجر ابزار سنتی سینه کبوتری

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر پلاک دوغابی

قیمت هر قالب: 1260 تومان

آجر پلاک قزاقی 20*5.5*3

قیمت هر قالب: 2090 تومان

آجر ختایی (خطایی) 25×25

قیمت هر قالب: 8480 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی بزرگ

قیمت هر قالب: 5900 تومان

آجر سنتی ابزار قاشقی کوچک

قیمت هر قالب: 5400 تومان

آجر سنتی فیتیله ابزاردار

قیمت هر قالب: 4900 تومان

آجر سنتی فیتیله دور ستونی

قیمت هر قالب: 9800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی ساسانی 30*30

قیمت هر قالب: 25800 تومان

آجر سنتی کف قزاقی عیلامی 40*40

قیمت هر قالب: 62800 تومان

آجر سنتی کنگره دار پنج پله

قیمت هر قالب: 4500 تومان

معرفی محصول

آجر دکوراتیو

آجر دکوراتیو از انواع آجرهای نسوز است که به آجر نمای داخلی شناخته می شود و برای ساخت نمای داخلی خانه کاربرد دارد. تولید آجر دکوراتیو داخلی مطابق طرح‌ها و الگوهای آجرهای قدیمی انجام می شود و نقش مهمی در تزئینات دکوراسیون داخلی دارد. همچنین این نوع آجر برای تزئین اماکن عمومی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع آجر دکوراتیو داخلی

آجر نسوز دکوراتیو در طرح‌ها و رنگ های متنوع تولید شده و به بازار مصالح ساختمانی وارد می شود. تنوع رنگی این نوع آجر نسبت به انواع دیگر آجر نما بیشتر است و طراحان و مجریان نماها گزینه های زیادی برای انتخاب رنگ آجر نما دکوراتیو متناسب با دکوراسیون داخلی دارند.

آجر دکوراتیو به دو دسته آجر سنتی (آجر قزاقی) و آجر هلندی تقسیم می شود. دسته اول توسط قزاق ها به ایران آورده شد و تا زمان حاضر در ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفته است. گروه دوم آجر نمای دکوراتیو که ساختار مدرن‌تری داشته و از تنوع رنگی زیادی برخوردار هستند در ساختمان‌های امروزی کاربرد دارند.

ویژگی‌های آجر نسوز دکوراتیو

در ساخت آجر دکوراتیو ترکیبات سیمان و مواد سبکی مثل پوکه صنعتی، مواد معدنی، رنگ‌های اکسید آهن و کروم و چند نوع مواد پلیمری استفاده می شود. تنوع در رنگ، مدل و طرح از ویژگی‌های آجر نسوز دکوراتیو است که می تواند در نماهای داخلی ساختمان به کار رود و نمای زیبا و چشم نوازی را ایجاد کند.

از دیگر ویژگی های این نوع آجر می توان به مقاومت بالا در برابر ضربه، عایق مناسب در برابر حرارت، عمر طولانی، دوام زیاد در شرایط آب و هوایی مختلف، کاهش میزان مصرف انرژی اجرا، پایداری رنگ ظاهری با گذشت زمان، مقاوم در مقابل رطوبت و نفوذ آب، نصب سریع و آسان، زیبایی بصری، وزن سبک و استحکام در برابر خوردگی اشاره کرد.

کاربرد آجر نما دکوراتیو

طرح آجر نمای دکوراتیو به نوع کاربرد آن در دکوراسیون داخلی و نمای ساختمان بستگی دارد. طراحی نما به سبک مینیمال با آجر مصنوعی دکوراتیو یکی از مدرن‌ترین موارد استفاده از آجر دکوراتیو است. همچنین فاکتورهای دیگر برای ایجاد سبک مینیمال با استفاده از این نوع آجر در اجرای نمای دکوراسیون داخلی کاربرد رنگ های روشن و خنثی آجر مصنوعی دکوراتیو می باشد.

از کاربردهای مهم آجر دکوراتیو می توان به تلفیق آجر نسوز دکوراتیو با معماری مدرن در دکوراسیون قسمت های مختلف منزل در سبک های مدرن و سنتی اشاره کرد. آجر دکوراتیو داخلی در ساخت تزئینات دیوار آشپزخانه، اتاق خواب، نشیمن، دکوراتیو کردن شومینه، در دکوراسیون داخلی فضاهای تجاری، اداری و شرکت ها استفاده می شود. خرید آجر دکوراتیو همچنین برای استفاده در دکوراسیون کافی شاپ ها و ویترین مغازه ها انجام می شود و می تواند حس و حال متفاوتی را به این مکان‌ها بدهد.

قیمت آجر دکوراتیو داخلی

قیمت آجر دکوراتیو بر اساس نوع آجر و رنگ آن متغیر است و به فاکتورهایی مثل مواد پلیمری و نانو و پوشش‌های رنگی و غیر رنگی به کار رفته در ساخت آجر بستگی دارد. همچنین عوامل دیگری روی لیست قیمت آجر دکوراتیو تاثیرگذار هستند که از آن جمله می‌توان به مواد اولیه، نوع طراحی آجر نمای داخلی و مقاومت آجر دکوراتیو اشاره کرد. به همین دلیل فروش آجر دکوراتیو با قیمت‌های مختلفی در سایت‌ها و فروشگاه‌ها انجام می گیرد.

خرید اینترنتی آجر دکوراتیو

هنگام خرید آجر دکوراتیو علاوه بر قیمت آجر نسوز دکوراتیو باید جنس و متریال آجر نیز مورد بررسی قرار گیرد. قبل از استعلام قیمت اجر دکوراتیو باید از مرغوب بودن مواد اولیه و کیفیت آجر اطمینان حاصل کرد. امروزه خرید اینترنتی آجر دکوراتیو رواج داشته و اطمینان از کیفیت آجر دشوارتر شده است؛ بنابراین خرید حضوری این محصول می تواند روش مناسب‌تری باشد.

نحوه سفارش و ارسال

برای مشاوره، ثبت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09120942935 تماس حاصل نمایید.

ارسال بار صنایع آجر وندا توسط باربری های رسمی و معتبر حمل و نقل بار با هماهنگی خریدار صورت می پذیرد.
در ضمن خریدار می‌تواند در صورت امکان و صلاحدید خویش ، وسیله نقلیه خود را برای حمل بار ارسال نماید.